Doseringswijzer

De doseringswijzer is ingericht voor gebruik bij varkens (vleesvarkens), kippen (vleeskuikens) en kalveren. U kunt in het keuzemenu aan de bovenzijde van deze pagina het tabblad kiezen met de juiste diersoort.

Helaas gaat het toedienen van diergeneesmiddelen via drinkwater een enkele keer gepaard met oplosbaarheidsproblemen. Het optreden van problemen is vaak het gevolg van een afwijkende watersamenstelling of –kwaliteit. De concentratie die gebruikt wordt in de voor- of eindoplossing kan echter ook een rol spelen. Hierover kunt u meer lezen in het artikel van onze Technical Support.

Voor meer informatie over de genoemde producten verwijzen wij u naar www.dopharma.nl.

De Doseringswijzer is slechts een hulpmiddel, gebaseerd op de in de SPC genoemde doseringen en gemiddelde waardes voor lichaamsgewicht, wateropname en voeropname. Dopharma is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade.